Vaše děti se u nás nudit nebudou!
Spousta zábavy na jednom místě.

Neváhejte a udělejte radost svým nejdražším.

penziony jižní čechy - ubytování na statku - rodinná dovolená s dětmi

POHÁDKOVÁ USEDLOST LOVĚTÍN

Ubytovací řád  

1) Po příchodu  se host prokáže platným dokladem totožnosti (občanským průkazem nebo cestovním pasem); bez dokladu nemůže být host ubytován.

2) Ubytování probíhá od 15:00 do 18:00 hodin. V jinou dobu mohou být hosté ubytováni po předchozí domluvě.

3) Cenu za ubytování host řešil dle dohody v objednávce případně dohradí ubytování, po zaplacení obdrží klíč od apartmánu a informační knihu .

4) Ve všech prostorách usedlosti  (na všech pokojích, chodbách i ve společných prostorách) platí přísný zákaz kouření, při jeho porušení si majitel vyhrazuje právo na pokutu 1.000,- Kč, při opakovaném porušení si majitel vyhrazuje právo na okamžité ukončení pobytu hosta bez jakékoliv náhrady či kompenzace.  Uhrazená cena za pobyt propadá ve prospěch majitele.  Prostory pro kuřáky jsou na dotaz na baru.

5) Není dovoleno přemisťování zařízení bez souhlasu majitele a jakékoliv zásahy do elektrické sítě.

6) Z bezpečnostních důvodů může host používat v apartmánu pouze ty vlastní elektrické spotřebiče, které slouží k jeho osobní hygieně (holicí a masážní strojky, vysoušeče vlasů apod.), dále osobní počítače a nabíječky kamer a mobilních telefonů. Nejsou povoleny vlastní vařiče, rychlovarné konvice, přímotopy, sušičky na potraviny, zavařovací hrnce a jiné vlastní elektro .

7) Návštěvy jiných hostů za hosty ubytovanými jsou povoleny pouze v prostorách restaurace nebo zahrad. Není možná návštěva na apartmánu.

8) Snídaně se podávají od 8:00 do 9:30 hodin, večeře od 18:00 od 19:00 hod., není-li předem domluveno jinak.

8 a) Od našich hostů očekáváme, že budou udržovat čistotu v usedlosti i jeho okolí a chovat se šetrně k jeho zařízení. Zákaz vstupu ve znečištěném pracovním oděvu a obuvi. V případě znečištěného oděvu či obuvi je host povinen se před vstupem do usedlosti  převléct či přezout. V případě znečištění pokoje nad rámec běžného znečištění bude účtován poplatek ve výši 1.000 Kč za ztížený úklid.

8 b/ Ve všech prostorách usedlosti  (na všech apartmánech, pokojích, chodbách i ve společných prostorách - zahrady) platí přísný zákaz braní a užívání drog od nejlehčích forem od kouření marihuany až po další . Při jeho porušení si majitel vyhrazuje právo na okamžité ukončení pobytu hosta za i spolupráce s Policií ČR. Pobyt bude ukončen bez jakékoliv náhrady či kompenzace.  Uhrazená cena za pobyt propadá ve prospěch majitele. Tento bod je velmi důležitý bohužel máme špatné zkušenosti s některými hosty a chráníme tím bezpečí i ostatních hostů.

9) Děti není z bezpečnostních důvodů vhodné ponechávat bez dozoru dospělé osoby na apartmánech a ostatních prostorách usedlosti , rodiče nebo dohlížející osoba nese plnou odpovědnost za případnou škodu způsobenou dítětem.

10) Majitel usedlosti neručí za věci vnesené hostem do usedlosti a za škodu na odložených věcech (klenoty, peníze a jiné cennosti).

11) Psi a jiná drobná zvířata mohou být ubytováni po předchozí dohodě pouze za předpokladu, že během pobytu neobtěžují  ostatní  ubytované hosty, neničí a neznečišťují zařízení usedlosti a okolí.

12) V době od 22:00 do 7:00 hodin jsou hosté žádáni, aby dodržovali noční klid, i v denní době je samozřejmostí ohleduplné chování k ostatním hostům.

13) Při odchodu z apartmánu host uzavře okna, vodovodní kohoutky a zhasne světla, uzamkne pokoj.

14) Usedlost neposkytuje službu denního úklidu pokoje či denní výměny ručníků, tuto službu je možné si ale připlatit dle cen platného ceníku.

15) Odpadky z apartmánu (zejména pak použité dětské plíny), prosím vyhazujte denně do popelnic před usedlostí není možné volně odhazovat do košů ve společných prostorách, případně se prosím domluvte s personálem.

16) Škody způsobené na majetku penzionu je host povinen ohlásit na baru personálu a uhradit. Za pronajatý apartmán ručí ubytovaná osoba v plné výši od doby převzetí klíčů od apartmánů až do doby převzetí apartmánu personálem  (nikoliv pouze do doby vrácení klíčů). V případě skupiny je zodpovědná osoba ta, která provedla rezervaci - objednávku

17) Při ukončení pobytu apartmán předá pověřené osobě do 10:00hod., není – li předem domluveno jinak, a odevzdá klíč –  při ztrátě klíče a přívěšku bude požadována úhrada 1.000,- Kč. V případě, že host ve stanovenou dobu apartmán nepředá a není přítomen, vyhrazuje si majitel usedlosti právo věci hosta vyklidit za přítomnosti dvou zástupců usedlosti a uschovat, aby mohl být pokoj k dispozici pro další rezervaci. V takovém případě bude hostovi zaúčtován další den pobytu.

18) Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je poruší, má majitel usedlosti právo od dohody o poskytnutí ubytovací služby odstoupit před uplynutím dohodnuté doby. Host přijetím ubytování souhlasí s dodržováním tohoto Ubytovacího řádu se všemi jeho podmínkami a sankcemi.

  

 

Kde nás najdete

Pozor navigace nabízí jako první Lovětín u Jihlavy - to je špatně !

Správně jedete do Lovětína u J. Hradce ! Více info v kontaktech

-Autobusová přeprava Martin Tmej

+420 608 979 686
+420 602 667 732 - non stop
+420 777 107 656

Autobusová přeprava www.autobusova-doprava.info
info@autobusova-doprava.info

- přeprava škol v přírodě
- přeprava lyžařských kurzů
- přeprava sportovních akcí
- přeprava pro firmy
- pravidelné linky
- 20 zahraničních autobusů
- vleky, cyklo - vleky

Partnerské weby